Хүүхэд багачуудын урлагийн мэдрэмжийг хөгжүүлэх, бичиг захидлын соёлыг дэлгэрүүлэх зорилгоор Мундаг Маамуу сэдвийн хүрээнд хүсэл, бодол, санаа сэтгэлээ захидлаар илэрхийлэн бүтээлээ шуудангаар илгээх бөгөөд шилдэг 300 бүтээлийг урамшуулан сайшаана.


Захидлыг Улаанбаатарт хотод хүлээн авах хаяг: 
Мундаг Маамуу
Шуудангийн хайрцаг 1106
Улаанбаатар 15160