2017оны 06-р сарын 16-ны өдөр 11:00цагт Улаанбаатар Төмөр Замын “Төв вокзалын баганат” танхим-д зохион байгуулагдах гэж байна.

2017 оны маркийн төлөвлөгөөний дагуу Монгол маркийн 1021 дахь “Галт тэрэгний зүтгүүр” сэдэвт 6 номиналь бүхий тусгай технологийн галт тэрэгний хэлбэртэй марк юм. 1957 оноос эхлэн өнөөг хүртэл Улаанбаатар төмөр замд ашиглагдаж буй галт тэрэгний зүтгүүрүүдийг энэхүү хэлхээ маркандаа дүрслэн харуулсан байна.

Та бүхнийг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.