Жил бүрийн зулсар, шинэ жилийн баярын үеэр АНУ болон Европын орнуудын шуудан, агаарын тээврийн компаниуд болон нисэх буудлууд дээр ачаалал үүсдэг ба бид шуудангийн саатлаас сэргийлсэн бүх арга хэмжээг авч ажиллаж байгаа боловч шуудангийн илгээмжүүд цаг хугацааны хоцролттой хүргэгдэж болзошгүй болохыг анхааруулж байна. 
 

МОНГОЛ ШУУДАН ХК