"Монгол шуудан" ХК 2018 оны жилийн эцсийн орлого, ашигийн мэдээг урьдчилсан байдлаар танилцуулж байна.

2018 онд Монгол шуудан ХК-ийн хувьд шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нэвтрүүлж, үндсэн үйлчилгээний орлого, үр ашгийг нэмэгдүүлж ажилласнаар компанийн нийт орлого 15.47 тэрбум төгрөгт хүрсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 13.16%-иар буюу 1.8 тэрбум төгрөгөөр өссѳн үр дүн гарлаа.