-    Иран, Малдивс улсууд форс мажор (давагдашгүй хүчин зүйл)-ийн нөлөөлөлд байгаагаа зарлалаа.
-    Саудын Араб улс шуудангийн үйл ажиллагааг сэргээсэн боловч хүргэлтийн хяналтын хугацааг мөрдөх боломжгүй гэжээ.