Дэлхийн улс орнуудын шуудангийн байгууллагуудаас ДШХ-ны гишүүн орнуудад зарлуулсаныг багцлан товч мэдээлэл хүргэе. Халдварт өвчний тархалтаас шалтгаалан:

-    Коста Рика, Самоа, Гондурась Испани улсад орон даяараа авч байгаа арга хэмжээгээ үргэлжлүүлэхээр боллоо. 
-    Латви улсад нөхцөл байдал бага багаар дээрдэж байгаа ч саатлууд хэвээр байна.
-    Ирак, Кувейт улсад байдал дээрдэж, шуудангийн үйл ажиллагаа сэргэж эхэллээ.

Улс Хоорондын Шуудангийн Газар