2020-09-11

Тендер шалгаруулалтын нэр, дугаар: “Орон нутгийн локистик үйлчилгээний автомашин, МШ/202001070”

“Монгол шуудан” ХК эрх бүхий тендерт оролцогчдоос“Орон нутгийн локистик үйлчилгээний автомашин, МШ/202001070”нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулаххялбаршуулсан цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 30 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

 • Борлуулалтын хэмжээ: Сүүлийн 1 жилийн борлуулалтын орлогын дүн нь төсөвт өртгийн 50 хувиас багагүй байх (2019 он)
 • Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: Төсөвт өртгийн үнийндүнгийн 100 хувиас багагүй. /Банкны судлагдсан зээлийг зөвшөөрнө/
 • Санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: 1 жил (2019 оны аудитаар баталгаажсан санхүүгийн тайлангийн эх хувь ирүүлнэ, хуулбар хувь бол нотариатаар батлуулан ирүүлнэ).
 • Ижил төстэй ажил гэрээгээр гүйцэтгэсэн туршлагын мэдээлэл ирүүлэх жилийн тоо: Сүүлийн 1 жил (2019 он). Хийгдсэн ажлын жагсаалтыг хавсаргана.
 • Сүүлийн нэг жилдхэрэгжүүлсэнижилтөстэйажлынөртөг: Сүүлийн 1 жилийн гэрээний үнийн дүн нь төсөвт өртгийн 50 хувиас багагүй хэмжээний ажлыг хэрэгжүүлсэн байх. Ижил төстэй ажилд зөвхөн автомашин нийлүүлсэн гэрээг ойлгоно. Гэрээ, актыг нотариатаар батлуулан ирүүлнэ.
 • Ашигтай ажилласан байх жилийн тоо: 1 жил (2019 он)
 • Гүйцэтгэгчээр ажилласан байх жилийн тоо:  1 жил (2019 он)
 • Үнийн саналд НӨАТ багтсан байх,
 • Тендерийн төрөл: Хялбаршуулсан цахим
 • Тендерийн хамт 1,400,000 /нэг сая дөрвөн зуун мянган/ төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.
 • Тендерийн баталгааны хүчинтэй хугацаа нь 2020 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрийг дуустал.

Тендерийг 2020 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн 10 цаг 00 минутаас өмнөwww.tender.gov.mn /хялбаршуулсан цахим/ хэлбэрээр ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2020 оны 10  дугаар сарын 12-ны өдрийн 10 цаг 10 минутад нээнэ.

Тендерийг цахим хялбаршуулсан байдлаар ирүүлнэ: Төрийн Худалдан авах ажиллагааны цахим систем www.tender.gov.mn хаягаар өөрийн ААН-ийн хувийн тоон гарын үсгийг  ашиглан нэвтэрч цахим хэлбэр (pdf)-ээр илгээнэ. Цахим систем ашиглан илгээх нийт файлын хэмжээ 100 Mb, нэг файлын хэмжээ 15 Mb байна. Хуудас бүрийг нэг файл болгохгүй агуулга тус бүрээр нь (pdf)-файл үүсгэн цахим системд илгээх шаардлагатай.

Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхгүй.

Давуу эрх тооцохгүй.

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичгийг www.tender.gov.mn сайтаас авч болно.

Худалдан авах ажиллагааны хэлтэс, харилцах утас: 70078971