Огноо:2020.10.20

 

Захиалагч: Монгол Шуудан ХК

 

Тендер шалгаруулалтын нэр:“Компанийн веб сайт нэвтрүүлэх” гүйцэтгэгчий сонгон шалгаруулах зөвлөх үйлчилгээ МШ/202001051

 

Монгол Шуудан ХК нь Компанийн веб сайт нэвтрүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

 

 1. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох дараах мэдээллийг ирүүлнэ.Үүнд:
  1. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар,
  2. Сүүлийн 1 жил буюу 2019 оны аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан,
  3. Сүүлийн 1 жил буюу 2019 оны борлуулалтын орлого нь нийт төсөвт өртгийн 100 хувиас багагүй байх,
  4. Татварын ерөнхий газрын www.e-tax.mta.mn сайтыг ашиглан цахим тодорхойлолт,
  5. Харьяа дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтсээс нийгмийн даатгалын өргүй тухай тодорхойлолтыг 8, 9 дүгээр сарын НД7,НД8 тайлангийн нийгмийн даатгалын байцаагчаар баталгаажуулсан хуулбарын хамт,
  6. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын өр,төлбөртэй эсэх лавлагаа болон Нийслэл дэх захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхээс сүүлийн гурван жилийн нэхэмжлэгч болон гуравдагч этгээдээр оролцож байсан эсэх лавлагаа,
 2. Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцох боломжтой эсэх.Үгүй
 3. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2020оны10 дугаарсарын29-ний 16цагаас өмнө 7007-8971 дугаараар авч болох бөгөөд мэдүүлгээ www.tender.gov.mn хаягаар 2020 оны 10 дугаар сарын30-ны өдрийн 10 цаг 00 минутын дотор ирүүлнэ үү.

           

        Тендер хүлээн авах хаяг:  Төрийн Худалдан авах ажиллагааны цахим систем www.tender.gov.mn хаягаар өөрийн ААН-ийн хувийн тоон гарын үсгийг  ашиглан нэвтэрч цахим хэлбэр (pdf)-ээр илгээнэ. Цахим систем ашиглан илгээх нийт файлын хэмжээ 100 Mb, нэг файлын хэмжээ 15 Mb байна. Хуудас бүрийг нэг файл болгохгүй агуулга тус бүрээр нь (pdf)-файл үүсгэн цахим системд илгээх шаардлагатай

 

 

 

Монгол, Улаанбаатар, Чингэлтэйдүүрэг,1-р хороо,

Төв шуудан өөрийн байр, 7007-8971