ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

Огноо:2020.12.30

Захиалагч: Монгол Шуудан ХК

Тендер шалгаруулалтын нэр:“Поснет V4 шуудан бүртгэлийн систем нэвтрүүлэх” гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах зөвлөх үйлчилгээ МШ/202001052

Монгол Шуудан ХК нь компанийн Поснет V4 шуудан бүртгэлийн систем нэвтрүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

 1. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох дараах мэдээллийг ирүүлнэ.Үүнд:
  1. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар,
  2. Сүүлийн 1 жил буюу 2019 оны аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан,
  3. Татварын ерөнхий газрын www.e-tax.mta.mn сайтыг ашиглан цахим тодорхойлолт,  /Татварын ямар нэг өргүй байх/,
  4. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын өр,төлбөртэй эсэх лавлагаа болон Нийслэл дэх захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхээс сүүлийн гурван жилийн нэхэмжлэгч болон гуравдагч этгээдээр оролцож байсан эсэх лавлагаа,
 2. Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцох боломжтой эсэх.Үгүй
 3. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2021 оны 01 дүгээр сарын 11-ний 16цагаас өмнө 7007-8971 дугаараар авч болох бөгөөд мэдүүлгээ www.tender.gov.mn хаягаар 2021 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 10 цагт 00 минутын дотор ирүүлнэ үү.       

Тендер хүлээн авах хаяг:Төрийн Худалдан авах ажиллагааны цахим систем www.tender.gov.mn хаягаар өөрийн ААН-ийн хувийн тоон гарын үсгийг ашиглан нэвтэрч цахим хэлбэр (pdf)-ээр илгээнэ. Цахим систем ашиглан илгээх нийт файлын хэмжээ 100 Mb, нэг файлын хэмжээ 15 Mb байна. Хуудас бүрийг нэг файл болгохгүй агуулга тус бүрээр нь (pdf)-файл үүсгэн цахим системд илгээх шаардлагатай

Монгол, Улаанбаатар, Чингэлтэйдүүрэг,1-р хороо,

Төв шуудан өөрийн байр, 7007-8971