2021-10-01

“Монгол шуудан“ ХК нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Дулаан граш түрээслүүлэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Санхүүжилтын эх үүсвэр: Өөрийн хөрөнгө

Нийт төсөвт өртөг: 45,000,000 /дөчин тавин сая/ төгрөг

  1. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар,  шүүхийн тодорхойлолтууд, тендерт оролцогчийн харъяа дүүргийн нийгмийн даатгал, татварын алба болон  харилцагч банкны байгууллагын тодорхойлолт
  2. Татварын өргүй байх бөгөөд татвар, нийгмийн даатгалын байгууллагаас захиалагч тодорхойлолт, лавлагаа авахад татгалзах зүйлгүй тухай албан бичиг хавсарган ирүүлэх
  3. Сүүлийн 1 жилийн /2020 он/ санхүүгийн тайлан /баталгаажуулсан тайлан ирүүлнэ/;Шаардлагатай
  4. Сүүлийн 1 жилийн борлуулалтын орлого нь нийт төсөвт өртгийн 100 хувиас багагүй байх /2020 он/: Шаардлагатай
  5. Түрээслэх грашын зураг хавсаргаж ирүүлэх.

Үнийн санал ирүүлэх барааны техникийн тодорхойлолт болон холбогдох бусад материалыг www.tender.gov.mn сайтад хавсаргасан болно.

            Үнийн саналыг 2021 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдрийн 10 цагаас өмнө www.tender.gov.mn /хялбаршуулсан цахим хэлбэрээр/ хаягаар ирүүлнэ.

Утас: 70078971)

            Төрийн Худалдан авах ажиллагааны цахим систем www.tender.gov.mn хаягаар өөрийн ААН-ийн хувийн тоон гарын үсгийг  ашиглан нэвтэрч цахим хэлбэр (pdf)-ээр илгээнэ. Цахим систем ашиглан илгээх нийт файлын хэмжээ 100 Mb, нэг файлын хэмжээ 15 Mb байна. Хуудас бүрийг нэг файл болгохгүй агуулга тус бүрээр нь (pdf)-файл үүсгэн цахим системд илгээх шаардлагатай.

Монгол шуудан ХК, Чингэлтэй, 1-р хороо,

Төв шуудан , Баруун хаалга, 2 давхар, 209 тоот

Утас: 7007897