2019-01-14
                                                                                      ЗӨВЛӨХИЙН ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

1.  Монгол шуудан ХК нь “2018 оны санхүүгийн тайлангийн аудитыг гүйцэтгэх Хараат бус аудитын хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулах”, МШ/201901131 дугаартай зөвлөх үйлчилгээг гүйцэтгэх тухай саналаа Төрийн Худалдан авах ажиллагааны цахим систем www.tender.gov.mn хаягаар  ирүүлэхийг урьж байна.

2.  Зөвлөх үйлчилгээний тендерийн баримт бичгийг Үндэсний Аудитын Газрын хураангуй жагсаалтад багтсан дараах зөвлөхүүдэд хүргүүлж байна. Үүнд:

 

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААНГУЙ ЖАГСААЛТАД БАГТСАН ХАРААТ БУС АУДИТЫН КОМПАНИУДЫН ЖАГСААЛТ

 

Аудитын байгууллагын нэрс

Аудитын байгууллагын нэрс

 
 

1

Мэжик консалтинг аудит ХХК

34

Бодь тусгал аудит ХХК

 

2

БДО аудит ХХК

35

Эвиденсе аудит ХХК

 

3

Улаанбаатар аудит корпораци ХХК

36

Си Эс Ай аудит ХХК

 

4

Бэст фортуна аудит ХХК

37

Делойтт онч аудит ХХК

 

5

Номгон аудит ХХК

38

Их наяд аудит ХХК

 

6

Б Энд С аудит ХХК

39

СМД аудит ХХК

 

7

Алтан жолоо аудит ХХК

40

Санхүүч аудит ХХК

 

8

Сүлд аудит ХХК

41

Эс Жи Эм Ди аудит ХХК

 

9

Гэрэлт хөхийн тэнцвэр ХХК

42

Релаэнссекюритиз аудит ХХК

 

10

Өлзийт экаунт аудит ХХК

43

Шинэ их тэрбум аудит ХХК

 

11

Баян суварга аудит ХХК

44

Тэд аудит ХХК

 

12

Голден пэйж аудит ХХК

45

Кэй Пи Эм Жи аудит ХХК

 

13

Нийслэл аудит ХХК

46

Далайван аудит ХХК

 

14

 Хүлэгт хүннү аудит ХХК

47

Төгс нягт гурав аудит ХХК

 

15

Монголиан бизнес рейтинг аудит ХХК

48

Сэрэлт дөл аудит ХХК

 

16

 Гроут финанс аудит ХХК

49

Авера аудит ХХК

 

17

 Дөлгөөн хайрхан аудит ХХК

50

Эрнст энд Янг монголиа аудит ХХК

 

18

Ас арвай аудит ХХК

51

Уваа-Уул аудит ХХК

 

19

Амгалан ахуй аудит ХХК

52

Өндөрхаан итгэл аудит ХХК

 

20

Од бүртгэл аудит ХХК

53

Нью капитал тэнцэл аудит ХХК

 

21

 Эф Эл Эй Эс Эйч аудит ХХК

54

Баянсагсай аудит ХХК

 

22

Ихмонгол хөлөг аудит ХХК

55

Ихэр мөрөн аудит ХХК

 

23

Эйч Эл Би Монголиа аудит ХХК

56

Акпар аудит ХХК

 

24

Конфиденсе аудит ХХК

57

Пийк ОМ аудит ХХК

 

25

Лидер экаунт аудит ХХК

58

Шинэ баланс аудит ХХК

 

26

Ди Эй Би Жи аудит ХХК

59

Мишээл од аудит ХХК

 

27

Ниямазон аудит ХХК

60

Юнистар аудит ХХК

 

28

Лайэн аудит ХХК

61

Баянташаагийн эх аудит ХХК

 

29

 Ол дөш хайрхан аудит ХХК

62

Атланта баланс аудит ХХК

 

30

Дундманхайдай аудит ХХК

63

Цэгц төв богд аудит ХХК

 

31

Шонхор үнэлгээ аудит ХХК

64

Ай Жэй Эй Эйч аудит ХХК

 

32

Мэдээлэл аудит ХХК

65

 Аккурэйт финанс аудит ХХК

 

33

Нью баланс аудит ХХК

66

Гэрэлтэх бүртгэл аудит ХХК

 

 

3. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын баталсан холбогдох журам тэдгээрт нийцүүлэн энэхүү зөвлөх үйлчилгээний тендерийн баримт бичигт тодорхойлсны дагуу Хосолмол бага үнийн аргад үндэслэн зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгоно.

4.   Зөвлөхийн саналын урилга нь дараах бүрдэл хэсгүүдтэй байна. Үүнд:

            Бүлэг 1 - Урилга

            Бүлэг 2 - Зөвлөхийн санал бэлтгэх зааварчилгаа (Тендерийн өгөгдлийн хүснэгтийн хамт)

            Бүлэг 3 - Техникийн санал - жишиг маягт

            Бүлэг 4 - Санхүүгийн санал - жишиг маягт

            Бүлэг 5 - Ажлын даалгавар /Холбогдох ажлын даалгаврыг тендерийн   баримт бичигт хавсаргасан болно./

            Бүлэг 6 - Гэрээний жишиг маягт

            Бүлэг 7- Тендерийн баталгаа

5.  Зөвлөхийн саналын  баримт бичгийг Цахим худалдан авах ажиллагааны систем www.tender.gov.mn хаягаар өөрийн ААН-ийн хувийн тоон гарын үсгийг ашиглан нэвтэрч, (pdf)-файл хэлбэрээр цахим системээр илгээнэ. Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журмын дагуу тендерт оролцох багц тус бүрийн хураамж 50,000 төгрөгийг www.tender.gov.mn-ээр банкны меркантийн системийг ашиглан төлнө.

6.   Тендерийн баталгааны үнийн дүн: Шаардлагагүй

7.  Тендерийн дэлгэрэнгүй жагсаалтанд оролцох саналтай зөвлөхүүд 2019 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 11 цаг 00 минутаас өмнө www.tender.gov.mn цахим системээр ирүүлнэ үү.

8.   Тендерийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна.

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно. 

 

Төрийн Худалдан авах ажиллагааны цахим систем - www.tender.gov.mn

Монгол шуудан ХК-ийн Хөрөнгийн Удирдлагын Хэлтэс - 70078977