Простой
Давуу тал
 • Хямд тарифаар үйлчлүүлэх
Хяналтын хугацаа
 • Хот дотор 2 хоног
 • Аймаг хотуудын дотор 5 хоног
 • Бусад газар 12 хоногийн дотор
Шуудан илгээх
Зарегистрировано
Давуу тал
 • Бүртгэлтэй
 • Илгээмжийн байршил шалгах
 • Найдвартай
 • түргэн шуурхай
 • Лавлагаа хийх боломжтой
Хяналтын хугацаа
 • Хот дотор 2 хоног
 • Аймаг хотуудын дотор 5 хоног
 • Бусад газар 12 хоногийн дотор
Шуудан илгээх
Срочное письмо
Давуу тал
 • Бүртгэлтэй
 • Илгээмжийн байршил шалгах
 • Найдвартай
 • түргэн шуурхай
 • Лавлагаа хийх боломжтой
Хяналтын хугацаа
 • Хот дотор 1 хоног
 • Аймаг хотуудын дотор 1-3 хоног
Шуудан илгээх
Тип посылки

3-н төрлийн илгээмжийн төрөлтэй ба үнийн хувьд бүсчлэлээр өөр өөр байдаг тул доорх товч дээр дарж дэлгэрэнгүй танилцах боломжтой.

Дотоод бүсийн мэдээлэл
Тип посылки
 • 2кг хүртэл жинтэй
 • Байгууллагын онц чухал баримт бичиг иргэний болон гэр бүлтэй холбоотой бичиг баримтууд гэрчилгээ
 • Албан бичиг Фото зураг гар бичмэл хэвлэлийн жижиг зүйлүүд
Сворачивать
 • 2кг хүртэл жинтэй
 • Илгээмжийн 3 талын/урт өндөр өргөн/ нийлбэр хэмжээ 90см-ээс хэтрэхгүй
 • Шуудангаар явуулахыг хориглосноос бусад зүйлсийг явуулж болно
Миссия
 • 20 кг хүртэл жинтэй
 • Илгээмжийн 3 талын/урт өндөр өргөн/ нийлбэр хэмжээ 3 метрээс хэтрэхгүй
 • Шуудангаар явуулахыг хориглосноос бусад зүйлсийг явуулж болно
Үнэ болон бүсийн мэдээлэл
Бүсээ сонгосноор та бүсийн мэдээллийн дагуу харах ба бүх бүсийн үнийн талаарх мэдээллийг энд дарж үзээрэй.
Илгээмжийн төрөл
Энгийн
Бүртгэлтэй
Буухиа шуудан
Өөрөө хүлээн авах
Үйлдэл
Бичиг захидал
0 - 20 гр
1,430
2,200
6000
Шуудан илгээх
20 гр тутамд
1,430
2,200
6000
Шуудан илгээх
Боодол
0 - 500 гр
2,200
4,000
6000
Шуудан илгээх
500 гр тутамд
1,430
2,200
6000
Шуудан илгээх
Илгээлт
2.01 - 3.0 кг
1,430
2,200
6000
3,500
Шуудан илгээх
1 кг тутамд
500
500
500
500
Шуудан илгээх