Простой
Давуу тал
 • Хамгийн хямд тарифаар дэлхийн аль ч улсад илгээх боломжтой.
 • Нислэгийн хуваарь тээврийн нөхцөл бүсчлэлээс хамаарч ажлын 14-21 хоногт хүргэнэ
Шуудан илгээх
Зарегистрировано
Давуу тал
 • Дахин давтагдашгүй дугаартай
 • Дэлхийн бүх улсад илгээх боломжтой
 • Илгээмжийн байршил шалгах
 • Лавлагаа хийх боломжтой
 • Илгээмжийн доторх эд зүйлсийг үнийн дүнгээр даатгуулах
 • Найдвартай
 • Монгол шуудан ХК хэрэглэгчийн өмнө хариуцлага хүлээнэ
Хяналтын хугацаа
 • Нислэгийн хуваарь тээврийн нөхцөл бүсчлэлээс хамаарч ажлын 4-8 хоногт хүргэнэ
Шуудан илгээх
Срочное письмо
Давуу тал
 • Дахин давтагдашгүй дугаартай
 • Дэлхийн 112 оронд хамгийн хурднаар хүргэнэ
 • Илгээмжийн байршил шалгах
 • Лавлагаа хийх боломжтой
 • Илгээмжийн доторх эд зүйлсийг үнийн дүнгээр даатгуулах
 • Найдвартай
 • Монгол шуудан ХК хэрэглэгчийн өмнө хариуцлага хүлээнэ
Хяналтын хугацаа
 • Нислэгийн хуваарь тээврийн нөхцөл бүсчлэлээс хамаарч ажлын 4-8 хоногт хүргэнэ
Шуудан илгээх
Тип посылки

3-н төрлийн илгээмжийн төрөлтэй ба үнийн хувьд бүсчлэлээр өөр өөр байдаг тул доорх товч дээр дарж дэлгэрэнгүй танилцах боломжтой.

Дотоод бүсийн мэдээлэл
Тип посылки
 • 500 гр-аас илүүгүй жинтэй
 • Албан бичиг Фото зураг гар бичмэл хэвлэлийн жижиг зүйлүүд
Сворачивать
 • 2кг хүртэл жинтэй
 • Илгээмжийн 3 талын/урт өндөр өргөн/ нийлбэр хэмжээ 90см-ээс хэтрэхгүй
 • Шуудангаар явуулахыг хориглосноос бусад зүйлсийг явуулж болно
Миссия
 • 20 кг хүртэл жинтэй
 • Илгээмжийн 3 талын/урт өндөр өргөн/ нийлбэр хэмжээ 3 метрээс хэтрэхгүй
 • Шуудангаар явуулахыг хориглосноос бусад зүйлсийг явуулж болно
Үнэ болон бүсийн мэдээлэл
Бүсээ сонгосноор та бүсийн мэдээллийн дагуу харах ба бүх бүсийн үнийн талаарх мэдээллийг энд дарж үзээрэй.
Илгээмжийн төрөл
Үндсэн
НӨАТ-тэй
1-р бүс
2-р бүс
3-р бүс
4-р бүс
Үйлдэл
Бичиг захидал
0 - 20 гр
1,300
1,430
Шуудан илгээх
20 гр тутамд
1,000
1,000
Шуудан илгээх
Бичиг захидал бүртгэлтэй бол 2,300₮ нэмэгдэж бодогдоно.
Боодол
0 - 100 гр
7,150
7,150
7,150
7,150
Шуудан илгээх
101 - 200 гр
14,300
14,300
14,300
14,300
Шуудан илгээх
201 - 250 гр
14,300
25,740
31,460
40,040
Шуудан илгээх
251 - 500 гр
22,880
37,180
48,620
62,920
Шуудан илгээх
501 - 750 гр
31,460
48,620
65,780
85,800
Шуудан илгээх
751 - 1000 гр
40,040
60,060
82,940
108,680
Шуудан илгээх
1001 - 1250 гр
48,620
71,500
100,100
131,560
Шуудан илгээх
1251 - 1500 гр
57,200
82,940
117,260
154,440
Шуудан илгээх
1501 - 1750 гр
65,780
94,380
134,420
177,320
Шуудан илгээх
Боодол бүртгэлтэй бол 2,300₮ нэмэгдэж бодогдоно.
Илгээлт
0 - 2.0 кг
68,640
105,820
114,400
131,560
Шуудан илгээх
1 кг тутамд эсвэл 20.0 кг-с дээш 1кг тутамд
20,020
34,320
42,900
48,620
Шуудан илгээх