Дулаан граж түрээслүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах урилга
Нийтэлсэн огноо: 2022-11-24T11:27:51

Монгол шуудан ХК, Чингэлтэй, 1-р хороо, Төв шуудан, Баруун хаалга, 2 давхар, 209 тоот

Утас: 70078971

Үнийн санал авах маягт

Файлын хэмжээ: 76.3 MB

Татах
Тендер оролцогчдод өгөх зааварчилгаа

Файлын хэмжээ: 76.3 MB

Татах
Нийтэлсэн огноо:2022/11/16
Тендерийн урилгаТендерийн урилга
Сонин урилга компьютер
Нийтэлсэн огноо:2021/09/21
Тендерийн урилгаТендерийн урилгаТендерийн урилга
Автомашины дугуй нийлүүлэх урилга
Нийтэлсэн огноо:2021/09/21
Тендерийн урилгаТендерийн урилгаТендерийн урилгаТендерийн урилга
Жижиг оврын өргөгч урилга
Нийтэлсэн огноо:2021/09/21