“МОНГОЛ ШУУДАН” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ
Нийтэлсэн огноо: 2022/04/21

Хувьцаа эзэмшигч та хуралдаа оролцохдоо:

  • Хувьцаа эзэмшигч өрөө бол иргэний үнэмлэхтэйгээ ирэх
  • Хувьцаа эзэмшигч нь итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр дамжуулан оролцох гэж байгаа бол тухайн итгэмжлэлийг нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар,
  • Хувьцаа эзэмшигч нь хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийг төлөөлөн хуралд оролцогч нь хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар,
  • Хуулийн этгээдийг төлөөлөн хуралд оролцогч нь Гүйцэтгэх захирал биш бол хуулийн этгээдээс олгосон хүчин төгөлдөр итгэмжлэл албан бичгийг тус тус авчирна.