Маркийн нээлт

Чингис Хааны Мэндэлсний 800 Жилийн Ойд
Гүйлгээнд анх гарсан
2021/01/03
Маркын хэмжээ
42х28 мм
Маркын зураач
Б. Баярхүү
Маркын дизайнер
Б. Баярхүү
Чингис Хааны Мэндэлсний 800 Жилийн Ойд
Гүйлгээнд анх гарсан
2021/01/03
Маркын хэмжээ
42х28 мм
Маркын зураач
Б. Баярхүү
Маркын дизайнер
Б. Баярхүү
Чингис Хааны Мэндэлсний 800 Жилийн Ойд
Гүйлгээнд анх гарсан
2021/01/03
Маркын хэмжээ
42х28 мм
Маркын зураач
Б. Баярхүү
Маркын дизайнер
Б. Баярхүү
Чингис Хааны Мэндэлсний 800 Жилийн Ойд
Гүйлгээнд анх гарсан
2021/01/03
Маркын хэмжээ
42х28 мм
Маркын зураач
Б. Баярхүү
Маркын дизайнер
Б. Баярхүү